TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023
XÉT TUYỂN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP THEO TỔ HỢP MÔN,
XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2023

Chương trình Chuẩn đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long
(Mã đăng ký xét tuyển KSV)

Đã hết thời hạn đăng ký hồ sơ, Thi sinh chỉ có thể kiểm tra hồ sơ đã đăng ký

Thông tin liên hệ

Phân hiệu Vĩnh Long

Điện thoại: 0270 3 823 443
Hotline: 0899 002 939
Email: ksv@ueh.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/uehvinhlong/